LatviešuKrievu
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Degvielas vairumtirdzniecība Drukāt E-pasts
vairumt.

SIA „SUMATA” saviem klientiem piedāvā iegādāties sekojošu naftas produktus vairumā:

  • Benzīnu E – 95
  • Dīzeļdegvielu
  • Kurināmo (marķēto) dīzeļdegvielu
  • Kuģu dīzeļdegvielu
  • Bezakcīzes dīzeļdegvielu zemnieku saimniecībām 
  • 100 % Biodīzeļdegvielu
SIA „SUMATA” saviem klientiem nodrošina piegādes tikai ar savu transportu no degvielas noliktavas Ventspilī. Slēdzot līgumu, klientiem tiek piedāvāti individuāli un elastīgi apmaksas nosacījumi.

Marķētā dīzeļdegviela apkurei

SIA "Sumata" marķē dīzeļdegvielu ar sēra saturu ne vairāk par 0,1%.

Prasības patērētājiem:

Lai iegādātos marķēto dīzeļdegvielu, SIA "Sumata" klientam jāuzrāda Valsts ieņēmumu dienesta izziņa "Par tiesībām iegādāties marķētos naftas produktus".

Lai saņemtu izziņu par atļauju iegādāties marķētos naftas produktus (turpmāk – izziņa), patērētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, kurā norāda ziņas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 359 no 2004.gada 20.aprīļa 4.punktu. Valsts ieņēmumu dienests pārbauda patērētāja iesniegtos dokumentus un, 10 dienu laikā pēc to saņemšanas, izsniedz vai nosūta pa pastu izziņu, vai paziņo lēmumu par atteikumu izsniegt izziņu.

 
Reklāmkarogs